מצוות נח 7

מהו תפקיד האדם בעולם?

מדוע לכל אחד, תכונות, אופי וגנום ייחודי לו? האם יש חיים אחרי המוות?

על שאלות בסיסיות אלה שכל אחד הקדיש להן מחשבה משחר ההיסטוריה, התורה (תנ”ך) נותנת לנו מענה.  התורה מלמדת אותנו שבראשית, מאדם ועד נוח, לא היו חוקים בעולם. כל אחד עשה כטוב בעיניו.  במשך עשרה דורות, בני האדם מאוד האריכו ימים.  אדם חי 930 שנה, מתושלח שבר את השיא עם 969 שנה על-פי התנ”ך. בהיעדר חוקים, בני האדם התהוללו.

ה’ שלח אז את המבול והשמיד את כל תושבי כדור הארץ כשהוא מציל משפחה אחת שנכנסה לתיבה : נוח, אשתו ושלושת ילדיהם,  שם, חם ויפת.  ה’ הבטיח אז כי הוא לעולם לא יחריב שום את הארץ ושלא יהיה מבול נוסף.

תיבת נוח נמצאה וזוהתה על הר אררט שבתורכיה ע”י ארכאולוגים סיניים.

בתורה מסופר לאחר מכן על אירוע חשוב ששופך אור על עתיד האנושות.  כשנוח היה ערום באוהל, בנו חם ראה כי אביו שיכור והוא התעלל בו.  יפת ראה את מערומי אביו וכיסה אותו בסמיכה.  שם לא ראה את ערות אביו והסיט את מבטו בניגוד לאחיו.

ה’ הטיל קללה על צאצאי חם אשר  הפך לעבד  של אחיו.  צאצאי חם התיישבו באפריקה, סין ודרום מזרח אסיה.

צאצאי יפת (מהמילה יופי) התיישבו באירופה וצאצאי שם נשארו במזרח התיכון ובחצי האי ערב של היום.

לנוח נולדו 70 ילדים ונכדים.  כל אחד מהם הוליד אומה לאחר מיזוג כל השפות במגדל בבל (כ-2000 שנה לפנה”ס). אנו מוציאים את שמם של 70 צאצאי נוח בתנ”ך.  אברבנאל, התלמוד מסכת סנהדרין, מלמד אותנו על מקום ההתיישבות הגאוגרפי של כולם.
ה’ נתן לנוח ולצאצאיו את  7 המצוות שכל אדם צריך להישמע להם על מנת לשמור על איזון העולם.
ברמה האישית, רק ציות ל-7 מצוות אלה יבטיח את כניסתנו לעולם הבא. (תלמוד, סנהדרין).

ואלה הן 7 מצוות נוח :

1- ברכת השם : להכיר בה’ ככוח עליון.
2- איסור עבודה זרה.
3- איסור שפיכות דמים.
4- איסור גזל.
5- מצוות דינים : הקמת בתי משפט של צדק.
6- איסור גילוי עריות.
7-  איסור אכילת אבר מן החי.

אם נשמור על כללים אלה, כל האנושות כולה תוכל לחיות בהרמוניה.  חוסר האיזון קורה כשלא מכבדים מצוות אלה.  לדבר בגנותו של הזולת, פירושו להרוג אותו במידת מה.  הפלה היא הריגה (הנפש נכנסת לגוף ביום ה-40) אלא אם האם בסכנה פיסית או נפשית.  לגזול את רכושו של האחר, משמע לגנוב.  להעמיד את הכסף מעל לכל, משמע לעבוד אלילים.  לא להכיר בכך שכוח עליון ברא את העולם, להתיימר לחשוב כי האדם שולט בעולם, משמע לא להאמין בה’ אחד. יש רק ה’ אחד  והוא זהה עבור כולם, ללא הבדלי גזע, צבע, תרבות, מדינה  וכו’… יש ללמד מצוות אלה בעולם כך שהאנושות תהיה במצב טוב יותר.  לימוד זה מיועד לעם היהודי.  זו הסיבה שהוא העם הנבחר. הוא נבחר לשרת את ה’ ואת כל אחד בעולם.  למונח “ישראל” פרושים רבים, אחד מהם הוא : ” הם יהיו שריו של ה'”…
יום יבוא וילמדו את 7מצוות נוח בבתי מקדש, כנסיות, מסגדים ובתי כנסת.
האמונה תמצא את מהותה האמתית ולא יהיה עוד צורך בדתות. 7 מצוות – לכל בני האדם.

באשר לי, לאחר שלמדתי אותם בטקסטים הקדושים, אני מנסה להעביר אותם הלאה בכל הזדמנות.  האושר נמצא בדרך עצמה.