תורה

זוהי המורשת היחידה של עם ישראל.  התורה נכתבה בסביבות המאה החמש עשרה לפני הספירה. ה’ בכבודו בעצמו הכתיב אותה למשה. זהו הספר הנקרא ביותר בעולם. הוא המקור להשראה, הכל כתוב בו.  לימוד התנ”ך מהווה חלק מחיי היום יום של בני ישראל מאז ומעולם.  היהדות אינה דת, זוהי דרך של התנהגות כלפי ה’ וכלפי האדם.  רבים שאבו השראה מהתנ”ך והמציאו דתות (נוצרים, פרוטסטנטים….) פילוסופיות (יוונית, הודית) או כתות.

העם היהודי , צאצאם של העברים, בני ישראל ,  נוהג לכבד את מצוות התורה מזה אלפי שנים.  מספרן המדויק : 613.  מצוות אלה נלמדות מאז ומתמיד בישיבות והן חלק ממורשת עם ישראל.

האנושות כולה צריכה לכבד את 7 מצוות נוח על מנת להגיע לעולם שמעבר, אולם על היהודים להישמע ל-613 מצוות על מנת לקבל את רצונו של האל ולהגשים את ייעודם עלי אדמות.   זהו העם שנבחר להתקרב לה’ ולשרת את 70 האומות, כיום 194 מדינות.  לחיות כיהודי פרושו ללמוד את התורה ולשרת את האומות על מנת לסייע להן להגשים את ייעודן.
לכל מדינה, לכל אדם יש תפקיד מיוחד.  ללמוד את התורה פירושו להגיע לרמת תודעה גבוהה המאפשרת להגשים את עצמנו ואף לעזור לזולת להצליח במשימתו בעולם.  כשמספר גדול והולך של מדינות יאפשרו ליהודים ללמוד את התורה, כך רווחת כל האנושות תגדל.  בכל בית כנסת בעולם, בכל שבת, היהודים מתפללים למען הטוב, הבריאות ושגשוג המדינה בה הם מתגוררים.

בתקופת בית המקדש בירושלים (-600), עם ישראל היה מאוחד על אדמתו בארץ ישראל.  הם התפללו לטובת האנושות.  כל אומות העולם היו נוהרות לירושלים על מנת לקבל ברכה עבור מדינתם.  הבבלים (עירק של היום) החריבו את בית המקדש וכך החלה גלות העם היהודי.  אי אפשר להבין את התורה ללא לימוד הטקסטים המסבירים אותה.  התלמוד, ספר המלכים, שופטים, נביאים, השירים והקבלה נותנים לנו כלים להבנת היקף הידע שבתורה.  חז”ל רש”י (טרואה (1103), הרמב”ם (קורדובה, ספרד 1135-1204),  אברבאנל (פורטוגל (1437) , רמח”ל (איטליה   1707-1746) הגאון מווילנה (אוקראינה  1720-1797), ועשרות אחרים האירו לנו את הדרך במהלך מאות השנים על סודות התורה הנשגבים מבינת האדם).  היהודים הצליחו לצלוח את ההיסטוריה ולהשפיע על כל תחומי האנושות (אומנות, מוסיקה, מדע, רפואה, כימיה, ביוטכנולוגיה וננוטכנולוגיה, מחשבים וכדומה) בזכות לימוד התורה והעמדת הידע של התורה לרשות האנושות.  מדור לדור במשך 3000 שנות קיומנו, המורשת שלנו היא זאת שאפשרה לנו לעמוד נגד כל אלה שרצו להשמיד אותנו : מצרים, בבלים, (-589), יוונים, רומאים, ביזנטיים, צלבנים (1000), ספרדים (1492), גרמנים (1940), אף אחד לא הצליח להשמיד את העם של ה’. האינקה, האנדיאנים, המיאה, היוונים, הוויקינגים וכו’ נעלמו, מהסיבה הפשוטה שהם היו חיוניים לתקופתם אך הם לא העבירו את המסר של האל.

בתורה מציינים מפורשות מספר פעמים, את מקום מושבו של העם היהודי.  גבולות הארץ המובטחת, ארץ ישראל, אף הם מוגדרים בצורה מאוד ברורה.   הדיוק מגיע עד לחלוקה הגאוגרפית של כל שבט ושבט.  לכל 12 שבטי ישראל  הזכות לחלקת אדמה משלהם בארץ ישראל.

בשנת 1900 , רק אחוז אחד ההעם היהודי התגורר בארץ. בשנת 2012, 46% מהעם היהודי חי על האדמה שה’ הוריש לו לדורות.  בתורה מצוין כי עד שנת 2040 (5800 שנה מבריאת העולם), כל העם היהודי יחיה כאן, בארץ.             לפי הצפי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של מדינת ישראל, עד לשנת 2040, האוכלוסייה היהודית תכפיל את עצמה וכמעט ולא יישארו יהודים בגולה.

חזרתם ארצה של היהודים בגולה והחזרה לתורה הם שתי התופעות שנהיה עדים להם בארץ בשנים הקרובות.               דהיינו, אנו נלמד את התורה באופן יותר אינטנסיבי וכך נחשוף יותר מהפן האלוהי של העולם, לרווחת ירושלים, ישראל, העולם וכל אדם עלי אדמות.  כך נבנה מחדש את בית המקדש השלישי ונגשים את נבואתו של הנביא זכריה משנת 520 לפנה”ס לערך (ראה ויקיפדיה).